Beredskap2018-06-10T21:47:19+00:00

Innføring i beredskapsplanlegging.

E-læringskurset gir en generell innføring i organisering og planlegging av beredskap, spesielt rettet mot mellomstore og større bedrifter og konserner. Viktige elementer i beredskapsplanlegging blir nøye gjennomgått. Organisasjonens ulike nivåer av organisering og tilhørende beredskapsansvar, fra operasjonell (første linje) til strategisk (tredje linje), blir drøftet i kurset.

Kurset passer til ledere og personell med oppgaver innen beredskapsplanlegging.

Kurset gjennomføres via internett på vår opplæringsportal.

Ved fullført og bestått kurs vil brukeren får tilsendt kursbevis på e-post.