Grunnleggende HMS2018-06-10T21:45:52+00:00

Grunnleggende HMS

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er viktig for alle virksomheter. Mange norske arbeidsgivere går foran som gode eksempler på et sikkert arbeidsmiljø.

HMS på arbeidsplassene er regulert av flere norske lover og forskrifter. Arbeidsgiver er ansvarlig for å tilrettelegge for et godt og sikkert arbeidsmiljø, og sørge for tilstrekkelig opplæring.

Grunnleggende HMS gir en innføring i HMS arbeid, tilhørende lover og regler, ansvar og metoder. Kurset er tiltenkt alt personell i virksomheter, som trenger en grunnleggende innføring i HMS arbeid.