HMS for ledere2018-06-10T21:46:21+00:00

Lovpålagt HMS kurs for ledere 

E-læringskurset HMS for ledere omfatter gjeldende HMS regelverk, teorier og metoder. Kursets målgruppe er arbeidsgivere og bedriftens ledere med personalansvar. Kurset omhandler regler og lover som ligger til grunn for forsvarlig HMS-arbeid og baseres på Arbeidsmiljølovens § 3-5

Kurset gjennomføres via internett på vår opplæringsportal.

Ved fullført og bestått kurs vil brukeren får tilsendt kursbevis på e-post.

Lovkrav: 

Arbeidsmiljøloven §3-5: Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsmiljøloven §3-2 b: Arbeidstaker som har oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse-og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.