Risikostyring2018-06-10T21:46:43+00:00

Innføring i risikostyring

E-læringskurs som omhandler kartlegging og håndtering av risiko. Enhver organisasjon opplever risiko i sitt virke. Dette kurset gir en innføring i teorien rundt og metoder for å sette lys på de risikoer som kan vøre gjeldende for organisasjoner, samt hvordan håndtere dem. Anvendte kvalitative metoder for vurdering av sannsynlighet og konsekvenser, som Sikker Jobb Analyse (SJA) og fastsettelse av akseptkriterier i matrise (Risk Acceptance Matrix, RAM) er sentralt i kurset.

Kurset passer til alle som arbeider, eller ønsker å arbeide med håndtering av risiko.

Kurset gjennomføres via internett på vår opplæringsportal.

Ved fullført og bestått kurs vil brukeren får tilsendt kursbevis på e-post.